facebook twitter skype phone

Предпечат и дизайн

 

 

- Визитки, плакати, брошури, флаери, списания, каталози, покани, картички, рекламни глави за различни видове календари, книги и др.

 

 

 

- Създаване на фирмен знак (лого), векторизиране на растерно лого, обработка на снимки и др.